III miejsce:

Agnieszka Such

II miejsce:

Anna Bochniarz

I miejsce:

Joanna Domańska

Gratulujemy Zwycięzcom!

Prosimy o przesłanie adresów do wysyłki nagród na: ekspert@nac.com.pl