Jak używać łuparki do drewna?

Łuparka horyzontalna, czyli łuparka pozioma do drewna, to urządzenie ułatwiające pozyskanie drewna opałowego. Jak działa i w jaki sposób należy z niego korzystać?

Nie ma prostszego sposobu na rozdzielenie drewna na mniejsze kawałki niż poprzez użycie łuparki. Łuparka do drewna NAC to urządzenie uznawane za bardzo bezpieczne – wciąż jednak wymagające od użytkownika uwagi i przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Na szczęście nie są one skomplikowane. Korzystanie z łuparki poziomej nie wymaga długiego zapoznawania się z samym sprzętem.

Urządzenie składa się z podstawy, przedziału na drewno, tłoka oraz silnika. Pomimo niewielkich rozmiarów jest dość ciężkie – waży 60 kg. To niezbędne, aby łuparka działała stabilnie i radziła sobie nawet z większymi kłodami. Jak dużymi? W wyznaczonym przedziale można umieścić kłodę o maksymalnej długości 52 cm i średnicy od 8 do 25 cm. Po uruchomieniu sprzętu tłok naciska na drewno i rozdziela je na mniejsze części.

Jako że dostępny model to łuparka elektryczna, jest więc zasilany z gniazdka elektrycznego. Istnieją również modele spalinowe, zwykle o większej mocy, są one jednak przeznaczone głównie do pracy w terenie lub na działkach bez dostępu do elektryczności. Ich zaletą jest mobilność, ale wadą – konieczność staranniejszego dbania o stan techniczny i przechowywania w bezpiecznych warunkach.

Przykładowo: zagrożenie stwarza paliwo pozostawione w zbiorniku, które po długim okresie nieużywania sprzętu paruje. To z kolei stwarza zagrożenie, szczególnie jeśli trzymamy sprzęt w małych i zamkniętych pomieszczeniach, np. piwnicy czy garażu. Łuparka elektryczna jest zatem wygodniejsza i łatwiejsza w użyciu i konserwacji niż łuparka spalinowa.

Zanim łuparka pozioma NAC zostanie uruchomiona, należy przeprowadzić jej przegląd i upewnić się, że pewnie spoczywa na podłożu, a także że w zbiorniku znajduje się właściwa ilość oleju, umożliwiająca bezpieczną pracę silnika. Łuparka do drewna powinna być używana na zewnątrz budynków, a nigdy pod dachem.

Przed rozpoczęciem pracy ze sprzętem należy założyć gogle i odzież ochronną. Warto upewnić się, że teren w pobliżu łuparki umożliwia użytkownikowi swobodne poruszanie się. Żadna przeszkoda nie powinna powodować ryzyka potknięcia się użytkownika czy utraty stabilności przez urządzenie.

Kłoda powinna zostać umieszczona w przedziale w taki sposób, aby nie istniało ryzyko jej wypadnięcia. Można podtrzymywać ją w środkowej części, oczywiście trzymając dłonie z dala od tłoka. Należy zwracać szczególną uwagę, aby wymiary kłody nie przekraczały tych zalecanych przez producenta. Jeśli kawałek jest na tyle gruby, że pojedyncze tłoczenie nie umożliwi jego przepołowienia, należy po pierwszym użyciu łuparki obrócić kłodę i dokończyć rozłupywanie.

Szczegóły dotyczące zasad korzystania z łuparki elektrycznej poziomej mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia, dlatego przed pierwszym skorzystaniem ze sprzętu należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Jeśli to zrobimy, pozyskiwanie drewna opałowego stanie się proste, bezpieczne, a nawet – jeśli lubimy niewymagające prace terenowe – całkiem przyjemne.