„NAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie informuje, iż wprowadzona do obrotu elektryczna pilarka łańcuchowa model CE18-N-H kod EAN 5902067855911, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, z uwagi na brak wymaganego prześwitu pomiędzy uchwytem a bokiem korpusu silnika pilarki, co uniemożliwia pewne trzymanie pilarki w przypadku sterowania nią podczas cięcia poziomego. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”